Den naturliga mossan har förberetts noggrant, vilket innebär att hantverksmossan bevaras och därför inte väder och fortfarande är mjuk och fluffig.